1% dziękujemy

W roku 2020 dzięki państwa życzliwości klub nasz otrzymał kwotę 1544 zł w ramach środków finansowych pochodzących z 1% podatku przekazywanego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kwotę tą w całości przeznaczyliśmy na dofinansowanie zakupu maseczek klubowych i koszulek treningowych dla najmłodszych roczników.