Kurs sędziowski 2022

Kolegium Sędziów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej informuje o rozpoczynającym się naborze kandydatów na sędziów piłki nożnej. Kurs rozpocznie się 15 stycznia 2022 r. Na zgłoszenia czekamy do 7.01.2022 r.


Zgłoszenie powinno zawierać wypełnione formularze:
1) Ankietę kandydata, oświadczenie o niekaralności, zgoda na przetwarzanie danych osobowych – POBIERZ
2) Zgodę opiekunów prawnych w przypadku osób, które nie ukończyły 18-go roku życia – POBIERZ
3) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania – można dostarczyć w trakcie kursu
4) Dokument (kserokopia) określający poziom wykształcenia – minimum średnie. W wypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole kończącej się maturą itp.)
5) Potwierdzenie przelewu – opłata za kurs wynosi 150 zł. Dane do przelewu: Pomorski Związek Piłki Nożnej, nr konta: 40 1160 2202 0000 0000 5248 2128, tytuł przelewu: imię i nazwisko – Kurs sędziowski 2022

Zasady przyjęcia kandydatów na sędziów do Kolegium Sędziów w Gdańsku:
Sędzią piłki nożnej może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia następujące wymagania:
– wiek: minimum 16 lat,
– posiada wykształcenie średnie, bądź jest uczniem szkoły ponad gimnazjalnej,
– posiada dobrą ogólną sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,
– odznacza się nienaganną postawą etyczno-moralną i nie był karany,

Dokumenty należy wysłać na adres mailowy: kursysedziowskie@pomorski-zpn.pl

Termin zgłoszeń: 7 stycznia 2022 r.
Rozpoczęcie kursu: 15 stycznia 2022 r.
Forma kursu: on-line + zajęcia praktyczne

Dane kontaktowe:
– e-mail: kursysedziowskie@pomorski-zpn.pl
– nr tel.: 697 038 214

Biuro Kolegium Sędziów
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.